Instagram Kerkhoflaan 62/ Hoek Wilgenlaan
Tel. 020-4974813

Sponsoring

Mebar

Haverhals Schoen- en Sportmode is sponsor van de stichting Mebar. Deze stichting maakt jaarlijks het vierdaagse spektakel in Zwanenburg mogelijk. Hun website vind je hier.

Help Rotary4Friends

Sponsorbeleid

Vanaf heden voert Haverhals Schoen- en Sportmode een nieuw sponsorbeleid. Waar het sponsorbudget in het verleden verdeeld werd tussen allerlei kleinere projecten gaan we het nu anders doen. Het budget wordt samengevoegd en één maal per jaar wordt er een donatie van betekenis gedaan aan het project dat ons het meest aanspreekt. Het jaar daarop wordt er opnieuw bekeken welk project het meest in aanmerking komt voor een donatie/ sponsoring.